Firmaleie

Leasing er en utbredt og velegnet form for finansiering av utstyr for næringsliv og offentlig sektor. Du velger leverandør og utstyr, og finansieringsselskapet betaler utstyrets kjøpspris til leverandør og blir eier av utstyret. Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, slik at kostnaden blir fordelt over den tiden virksomheten kan gjøre nytte av utstyret, og det kan skape inntekter. Ved leiefinansiering får du samme disposisjonsrett over utstyret som ved vanlig kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler.
* Forbehold om kredittgodkjenning.

 

Hvorfor velge leie?

 • Inntil 100 % finansiering
 • Bedre likviditet. Frigjør kapital som kan benyttes til andre formål
 • Bedre forholdstall i balansen
 • Krever ikke tilleggsikkerheter. Vi tar vanligvis kun sikkerhet i utstyret som leies.
 • Full bruksrett til utstyret; det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper grunnlag for inntekter
 • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
 • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien utgiftsføres i sin helhet og overskudd
 • Raskere skattemessig utgiftsføring
 • Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
 • Likviditetsvennlig; kostnadene fordeles over den tiden utstyret brukes og skaper grunnlag for inntjening
 • Finansiell spredning
 • Muliggjøres regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet»

Spør oss om firmaleie

Kontaktpersoner

 • Terje Fluske

  Senior Key Account B2B
  908 34 246
 • Fredrik Jonassen

  Senior Key Account B2B
  900 14 792
 • Camilla Berner

  Senior Key Account B2B
  480 97 656
 • Mathias Olav Thunæs

  Senior Key Account B2B
  412 24 191
 • Anders Rove

  Senior Key Account B2B
  995 56 565