Velkommen til nye infografikk.no
Les mer

Teknologi som redder liv - Slik brukes MDM hos Norsk Luftambulanse


Skrevet av Christian Andersen
 Publisert 17.10.23

Teknologi som redder liv - Slik brukes MDM hos Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp. Ved hjelp av forskning og teknologi er stiftelsen i stadig utvikling og sentralt i arbeidet brukes også iPad med MDM-styring levert av Infografikk.

Norsk Luftambulanse er en ideell organisasjon som jobber med å flytte livreddende medisinsk behandling ut til pasienten. Dette gjør de ved hjelp av legehelikopter på oppdrag for staten, men også på flere andre viktige områder som er med å utvikle og drifte teknologi til akuttmedisinsk tjeneste.

Kristian Møller Pettersen er ansatt som driftstekniker i Norsk Luftambulanse Teknologi AS - et underselskap som jobber med innovasjon, systemer og drift av teknologiske løsninger til luftambulansetjenesten.

- Norsk Luftambulanse utvikler for eksempel værkameraer for å bedre flysikkerheten. Det er en løsning som viser været langs flyruten og som hjelper piloter med å planlegge oppdraget slik at man ta riktig beslutninger, og velge raskeste rute til målet. Vi begynte med prosjektet i 2013 og har nå over 180 slike kameraer plassert rundt omkring i landet, forteller Pettersen.

Selv har han jobbet hos NLA Teknologi siden 2019 og syntes det er motiverende å tenke på at hans arbeidsoppgaver har en viktig betydning:

- Det er naturligvis en stor motivasjonsfaktor at man her er med på å utvikle løsninger som redder menneskeliv og forbedrer redningstjenester.

Kristian Pettersen viser frem iPad med værkamera-løsningen som NLA har utviklet. Foto: Christian Andersen.

 

Bruker iPad i helikoptere og i markedsarbeid

I deres arbeid med ulike tekniske løsninger har de valgt å implementere iPad som sin primære plattform, både om bord i helikopterne, og i markedsføringen med feltververe.

- Vi valgte iPad først og fremst fordi det er en smidig utviklingsplattform. Vi har ansatt egne utviklere på apputvikling og frontend, hvor vi lager et samspill mellom det man ser på nett og det som skjer i app.

I hver luftambulanse finnes det en Electronic flight bag som inneholder en iPad:

- Denne fungerer som en erstatning for en stor papirblekke som vi har lagd i form av en app-løsning mot vårt backend-system. Der er det også en del egenutviklede apper som vi pusher ut til pilotene. Det kan f.eks være værkamera-appen, eller en vaktoversikt slik at man ser hvem som er på jobb. Under flyving fungerer iPad som et sekundært navigasjonsverktøy, men det er også mulig å bruke iPad som en flyvehåndbok, forklarer Pettersen.

- Stiftelsen er en ideell organisasjon som også jobber med innovasjon, forskning og kompetansehevelse, og driver innsamling ved å blant annet verve nye støttemedlemmer. I den forbindelse benytter feltververe iPader som verktøy. Vi har utviklet en skreddersydd app som gjør det enkelt for nye givere å fylle ut nødvendige skjemaer og samtidig lar feltververne kartlegge sitt arbeid og se statistikk for sine innsatsområder

 

"Vi fikk god hjelp av Infografikk med å komme i gang med MDM og få samlet alt i en og samme løsning"

- Kristian Pettersen, driftstekniker Norsk Luftambulanse Teknologi AS

 

 

MDM gir bedre kontroll og oversikt

Med mange iPad'er som brukes til ulike formål er det viktig å få kontroll, derfor har stiftelsen tatt i bruk et MDM-system som er levert av Infografikk. Uten systemet hadde det vært problematisk å håndtere og ha kontroll på alle enhetene:

- Vi har valgt å bruke en MDM-løsning for å sentralisere løsningen og for å skaffe oss en god oversikt. For noen år tilbake var det en person som gikk rundt og oppdaterte hver enkelt iPad og ringte rundt til basene og spurte om man kunne oppgradere til den og den appversjonen, forteller Pettersen som sier de forstod at de måtte ha en bedre løsning. Det var da Stiftelsen kontaktet Infografikk og spurte om de kunne få hjelp med en MDM-løsning:

- Vi fikk god hjelp av Infografikk med å komme i gang og få samlet alt inn i en og samme løsning. Dette har gjort arbeidet for oss som driver med drift mye enklere. Nå har vi satt opp ulike brukergrupper og profiler som gjør det enkelt for oss å pushe ut applikasjoner og et standardisert oppsett. Dette gjør det enkelt å administrere og gir oss en god oversikt hvor iPad'ene befinner seg, hva status på iPad'ene er, hvilket OS den kjører, batteristatus, hvor gammel den er - så hele betjeningen har blitt mye enklere, forklarer han.

Les også: Enklere håndtering av Apple-enheter med Apple-DEP og MDM

 

Ved hjelp av et MDM-system har Kristian Pettersen full kontroll på alle iPad'ene som brukes i ulike områder hos Norsk Luftambulanse. Det har skjedd at iPad'er har kommet på avveie, men ved å legge en "tapt"-melding på iPad'en så har det skjedd at enhetene har blitt levert tilbake til stiftelsen. Foto: Christian Andersen.

 

Setter pris på samarbeidet med Infografikk

Det kan være mye å ta stilling til første gang man skal ta i bruk et nytt MDM-system og da kan det være smart å ha en samarbeidspartner man kan sparre med.

- Infografikk har hele den porteføljen vi trengte og er en seriøs aktør som kan leie oss fra start til slutt. Alt fra rådgivning rundt innkjøp, oppsett av systemer, DEP og andre spørsmål som måtte dukke opp. Skulle det oppstå noe underveis vet vi at Infografikk-tekniker Jan Erik Lindum aldri er lenger enn en telefonsamtale unna. Han er utrolig serviceinnstillt og er veldig opptatt av å fortelle om hva som er nytt, hva vi burde se på og hvilke muligheter som finnes - det er ting vi setter pris på, at vi får litt mer enn bare vanlig service. Infografikk er en mangeårig og viktig partner, avslutter han.

Les også: Infografikk er sertifisert Jamf-partner

 

Værkameraløsningen "Hemswx" er utviklet av Norsk luftambulanse og viser været langs flyruten. Dette hjelper piloter med å planlegge oppdraget slik at man ta riktig beslutninger, og velge raskeste rute til målet.

 

113-appen er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I appen har man oversikt over nødnummer og andre viktige telefonnumre, hjertestartere og dine egne koordinater. Nå kan man også ha videosamtale med AMK. Denne burde du ha installert på din telefon - last ned her!  Foto: Rolf Magnus W. Sæther.

 

Fakta om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

  • En ideell organisasjon som støttes av 300 000 privatpersoner og 4 000 bedrifter
  • Stiftelsen Norsk Luftambulanse bidrar til å gjøre luftambulansetjenesten enda bedre med innovasjon, forskning og utdanning
  • Norsk Luftambulanse Teknologi AS utvikler og leverer teknologiske løsninger og systemer for luftambulansetjenesten
  • Norsk Luftambulanse Helikopter AS flyr alle landets legehelikopter på oppdrag fra staten
  • Nettside: https://norskluftambulanse.no/

 

 

Kontakt Infografikk

Infografikk er spesialist på Apple, DEP og MDM. Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte for en prat om hvordan vi kan samarbeide. Les mer om våre tjenester her.

Tlf: 69137070
E-post: bedrift@infografikk.no
Følg oss på Linkedin

 

 

 
 
 

Top