Velkommen til nye infografikk.no
Les mer

Personvernerklæring for EASY

Retningslinjer for personvern

Vi bryr oss om dine personopplysninger du betror til oss. For å demonstrere vårt engasjement i beskyttelse av personopplysninger gir vi deg nøkkelfakta om hvordan vi håndterer behandling av personopplysninger mens i sammenheng med Infografikk abonnementsprogrammet EASY.

Vi overholder personvernforordningen

Infografikk AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

Infografikks abonnementsprogram EASY

Et abonnementsprogram der forbrukeren kan kjøpe online (via en spesiell plattform) med mulighet til å oppgradere det brukte produktet til et nytt etter en avtalt tidsperiode. Kjøpet finansieres av banken. Mer informasjon om vilkår og betingelser for kjøp og finnes i vilkår og betingelser for Infografikk Abonnementsprogram EASY.

Behandlingsansvarlig og databehandlere

Infografikk og Fairown er felles behandlingsansvarlige for dine opplysninger. Opplysningene dine blir gitt til oss for at vi skal kunne utføre våre tjenester til deg. Les mer detaljert nedenfor.

Infografikk AS med registrert adresse Hundskinnveien 94, 1711 Sarpsborg, Norge; organisasjonsnummer 855-216-752, e-postadresse: hi@infografikk.no - heretter "Behandlingsansvarlig 1" eller "vi", "oss", "vår", og som selger av produktet og samtidig tjenesteleverandør for nettbutikken (se personvernerklæringen for nettbutikken).

Kontaktinformasjon for personvern: hei@infografikk.no

Fairown Norway AS er et aksjeselskap stiftet i henhold til svensk lov, organisasjonsnummer 929-494-210, registrert adresse c/o Amesto Accounthouse AS, Smeltedigelen 1, Oslo 0195, Norge, (heretter "Controller 2" eller "vi", "oss", "vår"), som tilbyr abonnementsplattform og relaterte tilbakekjøpstjenester. Fairown gjør det mulig for forhandlere å selge sine produkter ved å tilby abonnementsfinansiering og tilbakekjøp av brukte produkter til forbrukere.

Du kan kontakte Fairown på e-post privacy@fairown.com. Våre kontaktopplysninger er også tilgjengelige på vår hjemmeside under "Kontakt", www.fairown.com.

Hva slags data behandler vi?

For å kunne tilby Infografikk EASY til deg behandler vi (Infografikk og Fairown som felles behandlingsansvarlige): Personopplysningene dine når du bruker plattformen vår til å kjøpe og returnere et produkt (Infografikk og Fairown begge som "felles behandlingsansvarlige") og personopplysningene dine som er nødvendige for å søke om lån (Fairown som "databehandler" og banken som "behandlingsansvarlig").

Vi behandler for eksempel personopplysningene dine:

 • Fornavn og etternavn;
 • Personnummer;
 • E-postadresse;
 • Telefonnummer;
 • Bostedsadresse/leveringsadresse.

Vi bruker disse personopplysningene til følgende formål:

 • for å fullføre bestillinger og levere tjenester;
 • for å behandle transaksjoner gjennom vårt nettsted (inkludert mottak av betalinger eller finansiering for kjøp du måtte foreta via nettstedet vårt), og for å hjelpe deg med eventuelle forespørsler om transaksjonen din;
 • for å analysere kundetrender;
 • for å drive virksomheten vår, inkludert for interne formål som revisjon, dataanalyse og statistikk;
 • formål og feilsøking for å hjelpe oss med å forbedre våre tjenester;
 • for å bekrefte tidligere transaksjoner og avstemme kontoutskrifter eller fakturaer.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger?

Vi behandler dine opplysninger enten på grunnlag av avtale (behandling er nødvendig for å oppfylle avtalte forpliktelser eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før du inngår en avtale), eller når du har gitt oss ditt samtykke, eller pga. legitim interesse, dvs. å lever våre tjenester (art. 6 a) b) og f) i GDPR).

Vi behandler også dine opplysninger på vegne av banken for å bekrefte identiteten din før vi sender inn en lånesøknad.

Hvem utleverer vi opplysningene dine til?

Vi utleverer ikke noen av dine personopplysninger uten ditt samtykke. På plattformen vår gjør vi det mulig for deg å utlevere opplysningene dine til finansieringsinstitusjonen, som kontrollerer kredittverdigheten din.

Vi kan også være i en situasjon hvor vi er juridisk forpliktet til å utlevere noen eller alle dine personopplysninger, eller hvor vi med rimelighet mener at vi er forpliktet til. Dette kan være tilfeller hvor vi mottar en forespørsel fra myndighetene, eller hvis utlevering er nødvendig med hjemmel i lov eller forskrift. Vi kan også bli tvunget til å utlevere dine personopplysninger ved rettslig, voldgiftsmessig, administrativ eller på annen måte obligatorisk ordre eller dom. Når noe av det ovennevnte gjelder, foretar vi utleveringen, og det kan hende at vi har kanskje ikke har lov til å fortelle deg at dine personopplysninger har blitt utlevert.

Dine rettigheter

 • Tilgang
  Du har rett til å bli informert om behandlingen av personopplysningene dine, inkludert kilden til innsamlingen av opplysningene, formålet med behandlingen og hvor lenge de skal lagres.
 • Retting
  Du har rett til å få tilgang til og endre personopplysningene dine.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt)
  Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine, men vi forbeholder oss retten til å nekte permanent sletting av legitime grunner, spesielt, men ikke begrenset til, hvis det aktuelle forretningsforholdet ennå ikke er avsluttet.
 • Begrensning av behandlingen
  Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine opphører, eller til å begrense behandlingen av dem med hensyn til unntakene i art. 18 i personvernforordningen.
 • Portabilitet
  Hvis du trenger å eksportere/importere opplysninger, hjelper vi deg.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke
  Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene dine ved å sende oss en e-post.
 • Rett til å protestere
  I tilfelle du ikke vil at vi skal søke om ditt samtykke for videre behandling, vennligst informer oss om dette ved å sende oss tilsvarende melding per e-post.
 • Send inn en klage
  Du har rett til å sende inn en klage til den aktuelle databeskyttelsesmyndigheten hvis du har bekymringer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Grenseoverskridende overføring

Vi behandler ikke noen av opplysningene dine utenfor EU eller EØS. Datasentrene vi bruker, eller underbehandlere, er EU-baserte.

Lagring av data

Vi lagrer personopplysningene dine på servere for skybaserte databasestyringstjenester.

Lagring

Vi lagrer alle opplysningene dine så lenge forretningsforholdet varer og så lenge det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser.

Endringer og oppdateringer til personvernerklæringen

Etter hvert som vi endrer oss fra tid til annen, forventes det også at disse retningslinjer for personvern blir endret. Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjer for personvern når som helst, uansett årsak. Husk å sjekke våre retningslinjer for personvern på nettstedet.

Infografikk og Fairown

Sist oppdatert 29.02.2024.

Top