Velkommen til nye infografikk.no
Les mer

Derfor er det rimeligere å leie istedenfor å eie Apple-produkter


Skrevet av Christian Andersen
 Publisert 25.08.23

Derfor er det rimeligere å leie istedenfor å eie Apple-produkter

Den høye restverdien på Apple-produkter er helt unik og gjør det spesielt gunstig for bedrifter å leie Apple-utstyr. Dette er det mange som ikke har oppdaget og Therese Johnsen-Haget mener mange små og mellomstore bedrifter burde få opp øynene for alle fordelene det er ved å leie.

Infografikk tilbyr i samarbeid med Apple og DLL (De Lage Landen Finans) en finansieringsløsning som heter Apple Financial Services. Vi har tatt en prat med Key Account Manager Therese Johnsen-Haget hos DLL som mener mange bedrifter har et stort potensiale ved å utnytte alle fordelene det er ved å leie IT-produkter - og da spesielt Apple.

- Det unike med Apple Financial Services er at Apple som produsent garanterer for annenhåndsverdien på produktet da de kjenner produktene best. På den måten kan man stille svært høye restverdier, som betyr at Infografikk kan tilby veldig lave månedspriser. Hvis man ganger opp antall terminer som står i leiekontrakten så er den totale leiekostnaden i mange tilfeller lavere enn varekostnaden, så faktisk blir det rimeligere for bedriften å leie istedenfor å kjøpe produktet.

 

Teknologi i konstant endring

Det er mange gode grunner til å leie - ikke bare en lav månedspris. Therese utfordrer bedriftene til å tenke nytt på hvorfor man skal eie et produkt.

- Teknologien er i konstant endring og bedriftene jobber i et marked hvor behovene endres hele tiden, både på etterspørsel i markedet, hvor mange ansatte man trenger og teknologien man trenger for å gjøre den jobben man er satt til å gjøre. I tillegg til at man alltid får tilgang til ny teknologi, får man en forutsigbar og budsjettvennlig månedskostnad som er enkel å forholde seg til, den belaster ikke investeringsbudsjettet, slik at man kan bruke kapitalen sin til mer akvastningsvennlige investeringer:

- IT Teknologi er den moderne produksjonslinjen i bedriftene og det er i driftsbudsjettet kostnadene hører hjemme. Ved å leie får man effekten av å flytte fokuset fra kapitalkrevende investeringer over til driftsbudsjettet, i kombinasjon med at du får denne budsjettvennlige syklusen hvor du får kostnadene spredt ut i tid.

 

Se vår landingsside på leie av Apple-produkter og priseksempler.

 

Se video av Therese som forklarer noen av fordelene med Apple Financial Services:

 

Stort forbedringspotensiale

Leie er noe som passer for alle bedrifter. Mange av de små og mellomstore bedriftene har noe å lære av de store børsnoterte selskapene mener Therese.

- Poenget med næringslivet er å skape verdier og skape profitt. Når man har kommet ditt at man har fått profitt, så handler det i stor grad om å få pengene man har tjent til å vokse og kaste av seg med kapitalen, det er hele poenget med å drive en bedrift. Det er det samme om man er enkeltmannsforetak eller børsnotert, David eller Goliath. Jeg tror kanskje små bedrifter kan bli enda flinkere til å ha fokus på disse tingene. De større børsnoterte selskapene har krav på seg fra eierene sine, de har krav fra markedet om å levere gode aksjekurser, mens små og mellomstore bedrifter har et stort forbedringspotensiale til hvordan man anvender kapitalen sin.

 

Alt av IT kan leies i samme avtale - Med forsikring

Hos Infografikk kan du leie alt som er IT-relatert, også software og lisenser. Du kan kjøpe 3. parts tilbehør og annet utstyr, men det er kun på Apple-produktene hvor vi tilbyr den høye restverdien. Uavhengig av hvilke produkter du trenger kan vi sørge for at du får alt sammen på en og samme avtale. I tillegg anbefaler Therese at du tenker på en god allrisk forsikring fra DLL:

- Forsikring anbefaler vi varmt. Utstyret må være forsikret på en eller annen måte. Du kan tegne forsikringen selv, f.eks med en innboforsikring med høy egenandel, eller så kan du velge en tilpasset allrisk-forsikring fra DLL som kan følge med våre leieavtaler. Denne har en veldig lav egenandel på kun 1000 kroner (500 kroner for mobiltelefoner) og forsikringen er veldig tilpasset den ene ansatte eller brukeren som mister Macen i gulvet eller søler kaffe over maskinen. Vi har gunstige forsikringsordninger som dekker alle uforutsette hendelser hvor det er utvist normalt aktsomhet.

 

Therese utfordrer bedriftene til å tenke nytt på hvorfor man skal eie et produkt.

 

Enkelt å bytte til nytt utstyr

Når kontrakten er ferdig så leverer du tilbake utstyret kostnadsfritt, ingen gebyrer, og du kan bestille nytt utstyr på ny avtale hos Infografikk med de behovene man har på det tidspunktet. Du finner komplett utvalg av utstyr i Infografikk sin nettbutikk. Har du spørsmål om leie så ta gjerne kontakt med en av våre ansatte for en hyggelig prat.

 

Kort oppsummert hvorfor du burde vurdere leie:

  • 100 % finansiering

  • Frigjør kapital. Bruk midlene til andre avkastningsvennlige investeringer, leie belaster ikke investeringsbudsjettet.

  • Bedre kontantstrøm. Betaling i takt med verdirealisering av objektet. Bedre cash-flow og dermed nøkkeltall, når kostnader og inntekter samkjøres. 

  • Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet

  • Enkel budsjettering og regnskapsføring, da leien er kjent i hele leieperioden og utgiftsføres i sin helhet. 


  • Muliggjør regelmessig utskiftning av utstyr, slik at en får tidsriktig og effektivt utstyr uten å måtte ta hele kostnaden på anskaffelsestidspunktet

 

 

Kontakt Infografikk for mer informasjon

Tlf: 69137070 

E-post: bedrift@infografikk.no

 

Top