Velkommen til nye infografikk.no
Les mer

AppleCare+ dekker skader som følge av uhell.*

AppleCare+ er et forsikringsprodukt som gir deg teknisk support fra eksperter og dekning for maskinvare i opptil tre år, inkludert opptil to skadetilfeller i løpet av 12 måneder. I tillegg får du prioritert tilgang til Apple-eksperter på chat eller telefon.

AppleCare+ kjøper du sammen med ditt Apple-produkt.

Mac

AppleCare+ for Mac er en forsikring som gir opptil tre år med teknisk support1 og maskinvaredekning2 fra Apple, inkludert opptil to tilfeller av skade som følge av uhell hver 12-månedersperiode. Dekningen gjelder fra den opprinnelige kjøps­datoen for AppleCare+.

 • Tre år utvidet garanti, forsikring og support
 • Prioritert tilgang til Apple-eksperter på chat eller telefon
 • Service på stedet
 • Lokal Apple-maskinvareservice over hele verden
 • Dekning for batteriservice3

iPhone, iPad, Watch & AirPods

AppleCare+ for iPhone er en forsikring som gir opptil to år med teknisk support1 og maskinvaredekning2, inkludert opptil to tilfeller av skade som følge av uhell hver 12-månedersperiode. Dekningen gjelder fra den opprinnelige kjøpsdatoen for AppleCare+.

 • To år utvidet garanti, forsikring og support
 • Prioritert tilgang til Apple-eksperter på chat eller telefon
 • Service på dagen i de fleste storbyer over hele verden4
 • Mulighet for Ekspressutskifting på iPhone3
 • Dekning for batteriservice3

Apple TV

AppleCare+ er et forsikringsprodukt som gir deg teknisk support fra eksperter1 og dekning for maskinvare2 i opptil tre år for Apple TV, inkludert opptil to tilfeller av skade som følge av uhell hver 12-månedersperiode. Forsikringen gjelder ikke ved tyveri eller tap av enheten.

 • Tre år utvidet garanti, forsikring og support
 • Prioritert tilgang til Apple-eksperter på chat eller telefon
 • Mulighet for Ekspressutskifting3
 • Lokal service for Apple-maskinvare verden rundt

 1. Lokale tellerskritt kan påløpe. Telefonnumre og åpningstider kan variere og bli endret.
 2. Maskinvaredekningen gjennom AppleCare+ løper fra den opprinnelige kjøpsdatoen for AppleCare+. Det betyr at hvis du kjøper AppleCare+ opptil 60 dager etter at du kjøpte produktet, får du maskinvaredekning gjennom AppleCare+ fra den datoen. Tilgang til teknisk support starter etter at de 90 dagene med inkludert teknisk support fra Apple har utløpt. Perioden med inkludert teknisk support løper fra den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet. Begge dekningene avsluttes 24 eller 36 måneder etter den opprinnelige kjøpsdatoen for AppleCare+.
 3. Dekningen gjelder kun for Apple-produktet og originaltilbehør som følger med, og dekker opptil to tilfeller av skade som følge av uhell hver 12-månedersperiode. For hvert tilfelle tilkommer en egenandel. Ubenyttede forsikringskrav for skade som følge av uhell utløper, og du kan sende inn ytterligere to forsikringskrav for skade som følge av uhell i løpet av de neste tolv månedene ved vedvarende dekning. Erstatningsutstyr som Apple tilbyr som del av reparasjons- eller erstatningsservicen, kan inneholde nye eller brukte Apple-deler som er blitt testet og har bestått Apples funksjonalitets­krav. Du finner detaljert informasjon i vilkårene på apple.com/no/legal/sales-support/applecare/applecareplus/no.
 4. Teknisk support gir tilgang til teknisk rådgivning som vanligvis er en betalt tjeneste.

AppleCare+-avtalen er separat fra og gjelder i tillegg til Apples begrensede garanti og juridiske rettigheter du har som forbruker i landet der du bor. Klikk her for mer informasjon. Kjøp av AppleCare+ kreves ikke for å kjøpe utstyret som dekkes.

AppleCare+ produkter tilbys av Apple Distribution International Limited ("ADI"), som har sitt hjemsted i Cork og sit registrerte adressekontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republikken Irland. ADI er registrert hos Virksomhets Registreringskontoret under registernummer 470672 og er regulert av Central Bank of Ireland som forsikringsformidler, med tilladelse til å tilby sine tjenester i Norge under Fri Utveksling av Tjenester regime. For mer informasjon, besøk http://registers.centralbank.ie. ADI har rett til å motta forsikringspremier på vegne av AIG Europe S.A.

AIG Europe S.A. er et forsikringsselskap registrert i R.C.S. Luxembourg med registreringsnummer B 218806. AIG Europe S.A.s hovedkontor har adresse 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu. AIG Europe S.A. er godkjent av Luxembourg Ministère des Finances og er underlagt tilsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu.

AIG Europe S.A.s norske filial har forretningsadresse Rosenkrantz' gate 22, 6. etasje, Postboks 1588 Vika, 0118 Oslo, med organisasjonsnummer 920 957 854, og har konsesjon fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Kontaktopplysninger for Finanstilsynet er Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, telefon: 22 93 98 00, http://www.finanstilsynet.no.

Top