IBAS-dataredning

Ibas-dataredning

Ibas Kroll Ontrack

Infografikk er en sertifisert Ibas-partner. Ibas AS, er Nordens ledende tjenesteleverandør av datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning. Selskapet er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise i å redde viktige data for sine oppdragsgivere. Har du behov for noen av disse tjenestene kan du kontakte Infografikk på tlf 69137070 eller salg@infografikk.no.

Datarekonstruksjon
Datarekonstruksjon fra Ibas er en optimal løsning med minimal risiko ved tap av data. Våre spesialister bruker egenutviklet program- og maskinvare for å håndtere ethvert operativsystem og datalagringsmedium. Vårt kundespekter omfatter enkeltkunder, små og store bedrifter samt direktorater og militære.

Datasletting
Ibas tilbyr programvare og degausser for sletting, samt verifikasjonstjenester som sikrer at dine data blir slettet på en sikker og kostnadseffektiv måte. Løsningene bygger på Ibas og vårt morselskap, Kroll Ontracks, ekspertise innen datarekonstruksjon og datasletting, kombinert med markedsledende sletteprogramvare fra Blancco.

Dataetterforskning
Dataetterforskning fra Ibas er sikring og dokumentasjon av elektroniske spor lagret i en datamaskin, basert på Ibas’ teknologi og kompetanse utviklet gjennom vår erfaring siden 1978. Ibas er en støttespiller for politi, påtalemyndighet, advokater, offentlige etater og privat næringsliv i forbindelse med beslag av data, etterforskning på datalagringsmedia og som sakkyndig vitne i rettslige tvister.

Kontaktpersoner

 • Terje Fluske

  Senior Key Account B2B
  908 34 246
 • Fredrik Jonassen

  Senior Key Account B2B
  900 14 792
 • Camilla Berner

  Senior Key Account B2B
  480 97 656
 • Anders Rove

  Senior Key Account B2B
  995 56 565