Slik oppretter du interaktive PDF-skjema

Acrobat DC (Document Cloud) er Adobes programvare for dokumenthåndtering, og dens bruksområde kan grovt deles inn i tre: å opprette, redigere og signere/sende PDF-filer.

I dette blogginnlegget beskriver vi fremgangsmåten for å opprette et interaktivt PDF-skjema i Acrobat DC. Du kan lese om et utvalg av de øvrige funksjonene innenfor hvert bruksområde i et separat innlegg.

Før du begynner: 

Et interaktivt PDF-skjema har flere bruksområder, blant annet til spørreundersøkelser, kontrakter, og sjekklister/rutineskjema. I kombinasjon med enkelte andre funksjoner i Acrobat DC kan du tilrettelegge for rettsgyldig e-signatur, aktivere redigeringsbeskyttelse, og spore skjema du har sendt.

Det er i hovedsak to måter å opprette et PDF-skjema på:

  1. Bruke eksisterende PDF-dokument
  2. Skanne papirskjema til PDF

Dersom du velger å skanne fra papir vil Acrobat automatisk oppdage skjemafelt på dokumentet.

Opprette dokument: 

  1. Åpne Adobe Acrobat.
  2. Velg “Verktøy” og finn kategorien for skjema og signatur.
  3. Klikk på “Klargjør skjema”.
  4. Du kan enten velge en eksisterende PDF-fil eller skanne et papirdokument

Utforming av skjema: 

I menyen finner du en rekke ulike verktøy for et skreddersydd interaktivt PDF-skjema. Klikk på verktøyet du ønsker å bruke, trekk boksen til riktig sted, og plasser på dokumentet. Du kan blant annet bruke alternativknapper både med og uten gjensidig utelukkende svar, listevalg, menyer og tekstfelt.

For å endre på et objekt i dokumentet klikker du på boksen, og velger “Alle egenskaper”. Her kan du for eksempel legge til alternativer i en liste, eller endre format for tekst i et felt.

Du kan forhåndsvise et PDF-skjema ved å klikke på “Forhåndsvisning” øverst til høyre i programvinduet. Når du er ferdig med redigeringen kan du lagre dokumentet, og resultatet vil bli omtrent som på bildet under. Her demonstrerer vi enkelte av Acrobat-verktøyene du har til din disposisjon når du skal lage et PDF-skjema.

Etter å ha skannet inn eller opprettet et dokument vil du altså kunne bruke disse verktøyene til å utforme et heldigitalt skjema, med alle fordelene det fører med seg.

Infografikk er Adobe Gold Reseller, og stiller oss behjelpelig dersom din bedrift ønsker å handle Adobe Creative Cloud for Teams. Ta kontakt på salg@infografikk.no ved interesse.